maandag 22 december 2014

G.H.C. Hart -- 23 december 1940

George Henry Charles Hart (1893-1943) was een hoge bestuursambtenaar. Tijdens het eerste oorlogsjaar hield hij een dagboek bij.

Maandag 23 december 1940
De Britten hebben Bardia op de Noord-Oostkust van Libye geheel ingesloten en zijn nu bezig - aldus hunne legerberichten - zware versterkingen uit Egypte aan te voeren, teneinde deze sterke vesting te veroveren; voorloopig is er vrijwel stilstand in de operaties gekomen.
Geluncht met Teixeira van het gezantschap en Ronald, een hoofdambtenaar van het Foreign Office; pas is bekend gemaakt, dat Lord Halifax aftreedt als Foreign Secretary en Ambassadeur in Washington wordt, dat Anthony Eden Foreign Secretary wordt, en de zeer becritiseerde Chief Whip van de Conservative Party in the House of Commons, Captain David Margesson, Secretary for War. Ik vroeg Ronald, wat hij van die benoemingen vond. Hij gaf zich niet erg bloot, maar gaf toch wel te kennen: a zijn twijfel, of Halifax ‘will go down with the Americans’; b of Eden niet goed werk deed, waar hij nu was, d.i. het War office; c dat het voor Margesson wel heel nieuw werk zou zijn. A bon entendeur demi mot suffit. Wij vinden het weggaan van Halifax en het wederoptreden van Eden in een functie, waarin hij nu niet zoo héél erg gelukkig is geweest de vorige maal444, niet bijster opwekkend.
Ik kan niet ontkomen aan het idee, dat men aan Eden de kans wil bieden zijn persoonlijke veete tegen Mussolini bot te vieren, als Italië het binnenkort zou afleggen.
Eenige Kerstcadeautjes gekocht en voorts vrij lange brieven aan jou, beide jongens en Jelly geschreven, die morgen verzonden worden, deels via Zwitserland, deels via Portugal.- - -

Dinsdag 24 december 1940
Cadeautjes (dassen, bonbons, cigaretten) uitgedeeld aan het personeel van mijn afdeeling.
Brieven, die gisteren zijn geschreven aan jullie verzonden; telegrammen aan Jeannie en Dorothy over Nev's terugkeer in Amsterdam verstuurd.
's Avonds Kerstmis met ons vieren gevierd; nogal genoegelijk naar omstandigheden: van Welter sigaren, van Mevr. Bánszky een sigarettenaansteker, van Peekema een wollen shawl, van de Hongaarsche meisjes een boek gekregen.

Woensdag 25 december 1940
Kerstdag. Ben naar de Engelsche Kerk in Richmansworth geweest: vorige jaar in Amsterdam! Dezelfde Kerstgezangen.
Vannacht heelemaal geen airraids en ik begrijp, dat de R.A.F. ook niet naar Duitschland of elders is geweest. Welter denkt, dat als deze Godsvrede een paar dagen duurt, dat het grooten invloed zal hebben op de bereidheid van de volken om den oorlog voort te zetten; ik betwijfel dat heel erg: er is geen basis op dit moment voor vrede.
- - -
Van den Broek en zijn secretaresse, Mej. Bijl, zuster van Welter's schoondochter445 in Buitenzorg, kwamen bij ons lunchen: kalkoen en plumpudding en een Kerstboom, maar zonder jullie.
En zoo ging de Kerstdag voorbij, wederom zonder airraids door Luftwaffe en Royal Air Force.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten