zondag 28 september 2014

Thomas Mann -- 29 september 1918

Thomas Mann (1875-1955) was een Duitse schrijver. Hij hield zijn leven lang een dagboek bij. Gedeeltes daaruit zijn in het Nederlands vertaald in Dagboeken 1918-1939.

Zaterdag 28 september 1918 [München]
[...] Een zesde kind? Tussen vijf en zes bestaat niet zon groot verschil en op economische toerusting zullen kinderen na dc oorlog toch al nauwelijks meer hoeven rekenen. Het erfrecht zal tot nullificatie toe worden geknot, vermogen in het algemeen illusoir zijn. Opvoeding is atmosfeer, verder niet. Afgezien van K.'s gezondheid heb ik er eigenlijk niets op tegen behalve dat de ervaring 'Lisa' (zij is in zekere zin mijn eerste kind) erdoor afbreuk gedaan, verkleind wordt.

Zondag 29 september 1918 [München]
Kwam gisteren laat in bed; vandaag heel slecht in vorm. Aan de watervogels [passage uit Herr und Hund] gewerkt met tegenzin. Merkwaardige huichelarij van het schrijven zonder lust: wat effect betreft mag er geen verschil zijn, en zo doet men het dan zoals men het zou doen wanneer men lust had gehad, dat wil zeggen, men houdt zich lustig, onder grote kwelling. -Fischer telegrafeerde dat de Frankfurter Zeitung wilde weten van welke stukken uit de Betrachtungen al een voorpublikatie bestond, waarop ik de courant telegrafisch antwoordde. De twee grote democratische dagbladen zijn het die zich vooralsnog om het boek bekommeren. Ironie. Maar het is literatuur, zij het ook antidemocratische literatuur. -Welke rol zal het boek spelen? Want het is mogelijk dat het er een zal spelen. Het is echter ook mogelijk dat onleesbaarheid het ertegen beschermt, opgemerkt te worden. Zal de conservatieve pers er zich meester van maken? [...]


Vertaling: Hans Hom

Geen opmerkingen:

Een reactie posten