zondag 7 mei 2017

Thomas Mann -- 7 mei 1945

Thomas Mann (1875-1955) was een Duitse schrijver. Hij hield zijn leven lang een dagboek bij. Gedeeltes daaruit zijn in het Nederlands vertaald (door Paul Beers) in Duitsland heeft me nooit met rust gelaten. Amerikaans dagboek 1940-1948.

Pacific Palissades, maandag 7 mei 1945
Capitulatie van Duitsland verklaard. [...] Uitgezonderd is het commando van Praag dat rebelleert en de strijd voortzet. Mededeling aan het Duitse volk: Het overwicht van de tegenstander aan mensen en materiaal dwingt tot het neerleggen van de wapens. Duitsland moet rustig blijven en een nieuw leven beginnen. Was dit laatste maar eerlijk gemeend!-De vreugde in Londen en New York moet groot zijn. [...]-Is dit nu de dag, corresponderend met de 15de maart 1933, toen ik deze reeks aantekeningen begon — dus een allerfeestelijkste dag, al ben ik niet echt in een jubelstemming. Natuurlijk is de huidige Duitse regering slechts voorlopig, instrument van de capitulatie, omdat Eisenhower geen Himmler in zijn tent kon laten. Maar overigens zal er niet dit of dat met Duitsland, maar niets in Duitsland gebeuren, en tot nu toe ontbreekt het aan elke verloochening van het nazi-dom, aan elk woord, dat de 'greep naar de macht' een vreselijk onheil was, het toelaten en begunstigen ervan een misdaad van de eerste orde. De verloochening en vervloeking van de daden van het nationaal-socialisme, in binnen- en buitenland, de verklaring te willen terugkeren naar waarheid, recht en menselijkheid-waar zijn ze? De idiote verdeeldheid van de emigratie, de jaloerse haat jegens mij en mijn houding komen erbij om de vreugde te temperen.-Een zekere genoegdoening is het fysieke overleven. Na de val van Frankrijk liet Göbbels mijn dood melden; hij kon zich niet anders indenken. En had ik Hitlers schijnoverwinning als serieus opgevat, dan had me ook wel niets anders gerest dan te sterven. Overleven betekende: overwinnen. Het is een overwinning. Het moge duidelijk zijn aan wie de overwinning te danken is: Roosevelt.-

Schreef dit 's morgens en ging toen verder met hoofdstuk xxvi. Maakte na het scheren een rondje in de buurt. Veel post na tafel te lezen. [...] Truman en Churchill zullen morgen het einde van de Europ. oorlog afkondigen. In Europa, Rome, Oslo, Stockholm, Jeruzalem wordt gejuicht. Maar tegelijk wordt er nog gevochten, zogenaamd omdat de communicatie-verbindingen met de troepen in Duitsland langzaam werken, waarschijnlijk echter omdat de autoriteit van Döniz enjodl zeer twijfelachtig is. [...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten