zaterdag 27 juli 2013

Teunis Boere -- 28 juli 1914

Op 28 julij was ik 48 jaar en men sprak van oorlog. 30 julij was heel Nederland in rep en roer. Op 1 augustus was al het Nederlandsche volk soldaat, in een tijd van 24 uur, was er geen jongeling of jong getrouwde man meer thuis. Huile en klage en weemoed was er overal te vinde. Op 2 augustus was het iets rustiger maar daar wij wat achteraf woonde wist men de rechte bron niet van het goede nieuws. Duitsland heeft de oorlog verklaart waardoor we in gevaar kwame voor de levensmiddelen. Het was die dag mooi weer en warm en de wind kwam uit het zuidoosten. Op 3 augustus lag de Engelsche vloot voor Vlissingen, groente en fruit was van geene waarde in Nederland. Op 5 werd het spek verlaagt naar 30 cent omdat er geen uitvoer was en op 6 augustus ging de melk van 11 cent op 2 cent en toen ik dit boek schreef, zat ik te Reeuwijk in huis. In Rotterdam wierde de paarde voor de wagens vandaan gehaald en het rijk nam alles af van de gebruiker. Zoo was er in ons land nog geen oorlog en zoo hoorde mij dat er op 8, 9 en 10 gevochte werd en veele doode viele in België en Duitsland.
Op 15 augustus 1914 groote werkloosheid. De mensche die gewoon in een fabriek werke of timmerwerk of meubele maakt, die gewoon ware 50 per dag te verdiene kunnen 20 cent krijge of anders kunne ze niet kome. Zoo kunt men zien dat de tijde verandere en dat de mensche dan ook wel moete, anders was het altijd wel stake. Op 17 en 18 was alles stil en daar ik een winkeltje had, maar er kwam geen reiziger aan de deur hoewel daar in Holland geen oorlog was. Op 19 en 20 hoorde we wel van vechte en moorde in België maar het rechte weet ik nog niet, op 21 en 22 ware de Duitsers door Brussel getrokken maar zonder moorde, omdat de Burgervader de witte vlag het waaije. En hoe de slechte tijd ook was, ik had een jongetje van 13 jare die met zijn karretje met sjokolade en tabak met gare en zoo voort rond vente en ontvangde in een week 2200 gulde. Alle fabrieke gaan stil staan omdat de buitenlandse niets aanname, alle zeebote legge stil, treurige toestanden en het word nog erger.
Op 30 augustus zondag gehoude thuis, alle dagen mooi weer, 31 augustus koningins verjaardag, daar moogt niet gevlagt worden...


Teunis Boere (1866-1925) was een Nederlandse beurtschipper.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten