dinsdag 16 juli 2013

Johan Julsing -- 16 juli 1591

Dinsdag 16 juli 1591
Vijf van de Delfzijlster en één van dc Opslagster soldaten zijn in de Schuitenschuiversschans onthoofd.

Woensdag 17 juli
Ongeveer 75 soldatenknechten hebben het bevel gekregen om ongewapend de Schuitenschuiversschans te verlaten.

Dinsdag 23 juli 1591
De soldaten uit de Schuitenschuiversschans zijn, net zoals degenen die voor de Apoort lagen, naar Selwerd vertrokken, 's Ochtends is Verdugo naar Zijne Hoogheid naar Nijmegen afgereisd, daartoe schriftelijk door de hertog opgeroepen. Dit is bij brief meegedeeld aan onze gezanten. Men had liever gezien dat de soldaten te Winsum en in Appingedam waren gelegd.

Woensdag 24 juli 1591
Aan de heren gezanten is geschreven dat de soldaten de arme uitgemergelde boeren leegplunderen en beroven en dat hierdoor de aanvoer van goederen uit de Ommelanden wordt verhinderd. Deze beide brieven zijn in haast geschreven en er is geen minuut van gehouden.

Zondag 25 juli
Mijn vrouw is naar Emden vertrokken met onze twee zoontjes Bernard en Nicolaas; naar ik begrepen heb is ze de dag daarop ongedeerd aangekomen.


Johan Julsing (± 1545 – 16 juli 1604) was secretaris van het Groninger stadsbestuur in de laatste decennia van de 16e eeuw. Hij is bekend geworden vanwege Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten