zaterdag 2 maart 2013

Willem Hendrik de Beaufort -- 2 maart 1906

Giovannini, de auditeur van de nuntiatuur, naast wien ik gister aan tafel zat, deelde mij het een en ander mede omtrent Melvil van Lyndens bévue ten opzichte van het openstellen der toetreding tot de Conventie der Vredesconferentie voor de Heilige Stoel. Geen van de leden van het corps diplomatique te 's-Gravenhage wist er iets van; Giovannini zelf evenmin, wat hem zeer griefde en een onaange- namen brief uit Rome op den hals haalde. Hij geloofde niet - wat ik had gehoord - dat er een krasse dépêche van Frankrijk op was gevolgd, wel dat Engeland eerst had toegestemd en later was teruggekrabd. Ook had Kuyper gezegd dat hij er niets van wist, en Loeff evenzeer; zij hadden Melvil van Lynden de zaak in den ministerraad zeer sterk a faire genomen. Kuyper had gezegd: Melvil van Lynden brengt alle kleinigheden in den ministerraad, waarom dit niet dat zooveel belang heeft?
Giovannini hoorde de zaak het eerst van een zijner collega's, die er een brief van zijne regeering over had gekregen en die ten uiterste verwonderd was dat hij er niets van wist. Hij meende ook dat de zaak aan Buitenlandsche Zaken buiten het kabinet om en de afdeeling Politieke Zaken alleen door het Protocol was behandeld. Dit komt mij echter niet geloofwaardig voor; ik kan er evenwel niet naar informeeren. Giovannini beweerde dat wanneer Monbel te Rome was geweest als gezant bij de Heilige Stoel en niet Nisard, de goede verstandhouding bewaard zou zijn gebleven.


Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918)) was een Nederlands staatsman. Zijn dagboeken zijn te lezen bij Historici.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten