zaterdag 23 maart 2013

Constantijn Huygens jr. -- 23 maart 1696

23 Donderd.
De Coning was te Londen en at bij de Pr. van Denemarcken. De Coningin quam eerst naer den eten.
Had smergens veel volck: Sylvius, Bergestein, Gastigny, Boision, Golstein. Met de twee laetste ging naer mijn stal, om peerden te sien, en hield so bij mij ten eten.
Naer middagh quam madlle van Laer, die mij in voorleden jaer soo gequelt had met haer schilderijen. Hiermede ageerde Boision, dat Golstein en Berkestein en ick kreten van lachen.
Naermidd. was niet uyt.
Cavalier, een Fransman, die portraiten in ivoir maeckte en voorlede dynsd. de Con. oock soo geconterfeit had, was bij mij en thoonde verscheide van sijn conterfeitsels, de Cheurvorst van Beyeren, de Cheurvorst van Saxen en Mylady Dorset, alle heel wel gedaen; seyde, naer Italien te willen gaen.

24 Vrijd.
Was beter met mijn verkoutheyt en jicht.
Smergens was Cauw bij mij, die savonts een acte kreegh om 't Regiment van Schotte te commanderen.
Van Leeuwen, gewesen lacquey van Con. en nu voor dispensier sullende mede naer Yrlandt gaen, quam mij seggen dat mijn tent gekomen was en te St Catherine lagh.
Naermiddagh was te Kinsinghton, en de Con. gevraeght hebbende om een camer om te schrijven, seide hij mij: Je sult een heel appartement hebben, een camer, een cabinet en garderobbe.


Constantijn Huygens jr. (1628-1697) was een Nederlandse staatsman. Hij was tevens bekend voor zijn werk aan wetenschappelijke instrumenten en als kroniekschrijver van zijn tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten