zondag 17 maart 2013

Alexander Ver Huell -- 18 maart 1862

18 Maart.
Gisteren woonde ik de Voorstelling van ten Kate bij. Het proloog werd weggelaten. Het stuk is slecht in elkander gezet en vol van Gallicismen. - die mij het meest trof was de uitroep van een der personen bij het opkomen ‘welke vlieg steekt u?’ (Quelle mouche vous pique?) Er komen echter veel aardige zetten van van Effen, La Bruyère enz: in voor, en de rol van een zeekapitein werd zeer goed gespeeld. - Ten Kate werd op het Toneel geroepen en uit het Paradijs [het schellinkje} viel een laauwerkrans voor zijn voeten. ‘Cela lui vient bien d'en haut.’ zeide eene Dame. -
Cremer de Bet.e+ Novellenschrijver, was er verontwaardigd over, noemde het een prul en hem de ‘kraai met eens andermans veeren’ en wilde dat Ten Kates vrienden hem een tweede dergelyke poging afrieden. Ik geloof echter dat hij wel een stuk zal kunnen maken dat het publiek kan bevallen, al voldoet het dan niet aan de eischen der Kritiek.


Alexander Ver Huell (1822-1897) was een Nederlandse schrijver en tekenaar. Zijn dagboek 1860-1865 staat bij de dbnl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten