zondag 17 maart 2013

Guillaume de Corswarem -- 17 maart 1824

1824, 17 maart
De Corswarem noteert in zijn dagboek: "Des nagts verbrande het fabriek van Pieter de Cueleneer te Herckenrode; hij herstelde hetzelve in de Tyltermolen. Dit fabriek pragtig ingerigt doer de voorigen eigenaar P. de Libotton was geassocieert dog over de waardering der schade was de Cueleneer het niet eens. 't Is te bemerken dat den heer de Libotton aanlegger van de fabriek in faillite verviel en wierd die fabriek beneffens de andere gebouwen van Herckenrode toestaende den heer de Libotton verkogt. Paul Gelly, eenen Fransman, schuldeischer kogt het fabriek en hiel 't weinige jaren in stand. Deesen verviel ook in faillite en vertrok naar Brussel. Naer hem wierd het gekogt door P. de Cueleneer den welken int jaer 1815 ook in faillissement viel, dog maakde een accord met zijn schuldeischers en ging met de spinnerije voort".


* Guillaume de Corswarem (1799-1884) was een Vlaamse notaris en politicus.
* Uit: Kroniek van Hasselt

Geen opmerkingen:

Een reactie posten