zaterdag 11 augustus 2012

Anna Dostojevskaja -- 11 augustus 1867

11 augustus
Fedja zei, dat hij niet alleen de 40 frank had verspeeld (in het casino, red.), maar ook nog zijn ring bij Moppert in pand had gegeven. Daarna was hij ook dat bedrag kwijtgeraakt. Dat wil zeggen: hij won het geld eerst terug en ten slotte zelfs nog iets meer, om uiteindelijk alles te verliezen. Dat was voor mij de druppel. Hoe kon hij zo lichtzinnig zijn om voor 20 frank zijn ring naar de lommerd te brengen, dus 20 frank te verliezen, terwijl hij weet dat ik nog maar 140 frank heb en alleen onze reis al 100 frank kost! Ik had veel zin om hem uit te schelden, maar hij zonk op zijn knieën voor me neer en bad om vergiffenis. Hij zei dat hij een schurk was die zwaar gestraft verdiende te worden, maar ik moest het hem alsjeblieft vergeven.
Hoe pijnlijk ik het verlies ook vond, er zat niets anders op - ik moest hem nog eens 20 frank geven om de ring uit de lommerd te halen. Toen we alles nog eens narekenden, ontdekten we dat we niet eens genoeg geld voor de reis naar Genève hadden. We zouden mijn oorringen niet zoals we eerst dachten in Genève, maar al in Basel naar het pandjeshuis moeten brengen. Fedja vond dat we het dan net zo goed meteen hier bij Moppert konden doen. We zouden hem kunnen vragen ons na twee maanden onze spullen na te zenden en een bedrag voor de verzendkosten bij hem achterlaten.
Hoewel ik de hoop had verloren dat ik mijn spullen ooit terug zou zien, leek het ons beter alles bij Moppert achter te laten, dan dat we in Genève naar een bank van lening zouden moeten gaan zoeken. Want ook daar zouden we toch eerst geld moeten uitgeven voor eten en onderdak. Ik zag geen andere moge-lijkheid, dan met het plan in te stemmen.
Fedja zat er zo verslagen bij, dat ik hem een beetje wilde opmonteren. Ik zei dat als Moppert akkoord ging met onze voorwaarden, ik hem nog één keer 20 frank zou geven. Daarmee zou hij dan, als het meezat, ten minste drie daalders moeten winnen, waarna hij ogenblikkelijk terug naar huis diende te komen. Van die 20 frank knapte hij zienderogen op.


Anna Dostojevskaja (1846–1918) was een Russisch schrijfster van memoires en de tweede vrouw van schrijver Fjodor Dostojevski.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten