woensdag 20 mei 2015

Victor Frankenstein -- 21 mei 18??

The Frankenstein Diaries bevat een fictief dagboek van de schepper van het monster van Frankenstein.

18 Mei
Er is iets niet in orde, maar ik weet niet wat het schepsel zo onrustig maakt. De laatste twee dagen heb ik tekenen gevonden die erop wijzen dat het in zijn slaap wild heen en weer draait, daar de huid onder de riemen helemaal geschaafd is en het tere vlees hier en daar is gescheurd. Na de eerste keer heb ik het een kleine dosis slaapmiddel toegediend opdat het niet in zijn slaap gestoord zou worden, maar dat bleek geen zin te hebben, daar de huid zelfs nog meer ontstoken en gescheurd was. Hoewel ik de gehele dag nauwlettend de wacht heb gehouden, bemerkte ik niets ongewoons in zijn gedrag.

19 Mei
Ik werd zeer vroeg wakker en begaf me, zonder daar een speciale reden voor te hebben, naar het laboratorium. Daar was ik er getuige van dat Igor het schepsel meedogenloos tartte door een onbedekte lamp voor zijn ogen heen en weer te bewegen. Het schepsel draaide wanhopig heen en weer. Ik was razend toen ik zag hoe de riemen diep in het tere vlees sneden, en ik betreur het dat ik Igor toen een harde klap heb gegeven waardoor hij tegen de grond sloeg. Hij bleef even liggen en er was beurtelings boosheid en angst in die donkere ogen te zien. Daarna sprong hij op en vluchtte naar de gang. Ik draaide me weer naar het schepsel om, teneinde me ervan te vergewissen dat er geen blijvend letsel was toegebracht en het keek mij deerlijk aan, alsof het vreesde dat ook ik het kwaad zou willen berokkenen. Mijn verzorging had op den duur een kalmerend effect en ik slaagde erin het over te halen wat van de voedingsstof die ik bereid had in te nemen. Toen ging ik op zoek naar Igor om mij voor mijn driftig gedrag te verontschuldigen en om de reden van mijn ongenoegen uit te leggen, maar hij was nergens te vinden en schijnt het kasteel te hebben verlaten. Ik hoop dat hij terugkomt, daar hij voor mij van grote waarde is, en ook ben ik ge hecht geraakt aan zijn mismaakte uiterlijk en aandoenlijke aanbidding van mij.

21 Mei
Igor is twee nachten weggebleven en toen ik hem gisteren zocht lukte het me niet zijn schuilplaats te vinden. Hij is uiteindelijk vanavond teruggekomen, hetgeen bleek uit het feit dat mijn avondeten klaarstond. Toen ik klaar was met eten kwam hij uit een donkere hoek tevoorschijn om de borden weg te halen en ik vond het raadzaam maar niet op het incident terug te komen. Intussen is het schepsel enorm vooruitgegaan en ben ik begonnen aan een apparaat te werken dat het in staat zal stellen in beperkte mate te bewegen. Ik blijf het 's nachts wel vastbinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten