zondag 26 mei 2013

Helena Colijn-Groenenberg -- 25 mei 1945

25 mei 1945
Ik geloof dat ik spoedig van hier zal gaan.
Gisteren namelijk ben ik met Mevr. Schreiber – zij verstaat het Amerikaansch goed, zij is daar vroeger een poos geweest; ik merk wel dat Engelsch voor mij gemakkelijker is – enfin, om kort te gaan, gisteren waren wij eerst bij de burgemeester en daarna bij de Amerikaansche Commandant, waar ik zeer vriendelijk ontvangen werd. Hij is nog een jonge man van 26 jaar. Hij dacht dat ik wellicht per vliegtuig weg zou kunnen gaan en mijn groote bagage per vrachtauto. Hij ging naar Arnstadt, waar zijn chef is en zou alles bespreken. Stehouwer zou dan met mij meegaan en een andere Hollander met onze koffers in de auto meegaan. Wij moeten, dunkt mij, nog wel wat geduld hebben. Maar als het zoo kan zou 't heerlijk wezen.
Wat we dan verder in Holland zullen ontmoeten is een groote vraag. Ik denk nu dat ik maar het eerst naar Haarlem zal gaan, naar Mevrouw Felderhof. Ik verlang naar Henk en Rob en daar kan ik dan het een en ander vernemen van familie en vrienden.
Dat mijn vreugde van spoedig hier weg te kunnen gemengd is, zullen jullie begrijpen. De familie Küchler is allerliefst voor mij en doet alles om het mij zoo aangenaam mogelijk te maken.


Helena Colijn-Groenenberg (1867-1947) was de vrouw van de Nederlandse politicus Hendrik Colijn. In de oorlogsjaren, tijdens een gedwongen verblijf in Thüringen in Duitsland, hield ze een dagboek bij dat is verschenen als Dagboek van mevrouw Colijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten