donderdag 9 maart 2017

Stijn Streuvels -- 10 maart 1917

Stijn Streuvels (1871–1969) was een Vlaamse schrijver. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hield hij een dagboek bij.

8 maart 1917
De lelijkheid van ons volk komt meer en meer te voorschijn. Aanklachten en verklikking overal - en alwie mistevreden is of een vijand heeft schrijft een brief aan de Duitse overheid en er volgt veroordeling, huiszoeking enz... Te Avelgem zijn een bende van 50 soldaten huizen en hofsteden aan 't doorzoeken - in sommige plaatsen 3, 4 dagen lang - tot alles eruit wordt gehaald, aangeslegen en weggevoerd - ten voordele van de vijand en ten nadele van ons eigen volk - 't is een teken van nood, voorzeker, een strijd om aan eetwaar te komen - met al de ruwheid die de nood meebrengt.

10 maart 1917
Vandaag was er een controle - vergadering uitgeroepen voor alle inwoners van 18 tot 35 jaar - mans- en vrouwspersonen - tot aanwerving van werkvolk voor Wurtenberg. Dat er vrouwen opgeroepen worden verwekt een beroering onder de bevolking en 't geval wordt erg besproken - te meer dat de opeising en de ellendige staat waarin de weergekeerde opgeëisten terugkeerden algemene verschrikking verspreid heeft. Op omliggende gemeenten heeft er zich geen enkel mens aangeboden en de vrouwen vooral zijn besloten koppig thuis te blijven.
Men verwacht zich nu aan de gevolgen.

12 maart 1917
Al de drijfriemen en het koper in de fabrieken worden aangeslagen en moeten ingeleverd worden. 't Geen een overwegend gevolg zal hebben voor de voortbrengst na de oorlog - 2 jaar langer ongemak en nood. Het lijkt wel, en de mensen zien het al meer in - een systematisch uitzuigen van 't land - 't ene na 't andere wordt opgeëist en weggevoerd en 't zal achterna waar worden 't geen men al meer hoorde: de Duits zal hier niet eer vertrekken tenzij hij alles opgegeten en weggevoerd heeft. Waar en wanneer zullen onze fabrikanten hun drijfriemen en hun koper kunnen vervangen om het werk aan te vatten na de oorlog.

15 maart 1917
Nieuwe huiszoekingen - er wordt voort gesmokkeld - alles stijgt nog in prijs en de mensen kopen maar altijd voort. De teruggekeerde werkelozen vertellen hun onmenselijke ellende die ze geleden hebben.
Zulk een ongelukkige zie ik staan te midden 't marktplein te Kortrijk beladen met zijn deken en baalzaak - een troep jongens en nieuwsgierigen staan er rond om hem aan te kijken en uit te vragen en omdat hij samenscholing verwekt wordt de ongelukkige door een soldaat in de bak gedraaid!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten