maandag 30 januari 2012

Willem Frederik van Nassau-Dietz -- 31 januari 1649


31 jannuarii/10 februarii woensdach ben ick in de kerck geweest; de pijne iss
gedaen. - Mit colonel Alua gegeten en officiren. - Den gehelen naedemiddach geschreven ende gelesen. - Mit de secretariss van de crijgsraet [Edo Henrici] gesproocken oover het intrommelen en over de citatie [dagvaarding] en om die te veranderen. - Mit Maré gegeten en daernae geschreven. - En soo iss desen maent godtloff doorgebracht sonder sieckte ofte swaericheit; onse Here Godt helpen mij de toekomende maent oock dahr geluckelich en gesont door, doch vooral heilich, godtsalich, rechtveerdich en soober, amen, amen; sterckt mij mit uwen heiligen geest. - Haubois bij mij geweest, iss volmacht, wass heel beleeft, wass geern staete-general, doch liever gedeputeerde, iss heel tegens Sjouck Burmania. - Hij sal de acte van de heeren van de steden vrijer helpen maecken, sonder restrictie.* Dagboeken van Willem Frederik van Nassau-Dietz
* Willem Frederik van Nassau-Dietz (1613-1664)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten