zondag 13 september 2015

Arnout Hellemans Hooft -- 13 september 1649

Arnout Hellemans Hooft (1629-1680). Zoon van P.C. Hooft, maakte in 1649-1651 een 'grand tour', waarvan hij een dagboek bijhield, dat is uitgegeven onder de titel Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon.

13. St. Geweershause leijt een weijnigh verder aen d' ander sijde van den Rijn, en 't kasteel Kats daer boven op den bergh, daer de Hesschen mede boven op leggen. Doe door Overwesel, daer 't eene deel Wesel van heet, en *t ander Kervelhausen; en 't kasteel Schonburgh, daer de Franschen een tol hebben. Dicht daerbij over de Rijn leijt Kub met een kasteel op den bergh, en daer over 't kasteel Palts, op een steenrots, niet hoogh, midden in den Rijn, dat het stamhuijs van den Palts is; daer leggen Hesschen op. Baghragh quasi Bacchi ara, met een kasteel; daer leijt Fransch garnisoen. De Muijse tooren, midden in 't waeter, die men seijt van een bisschop getimmert te sijn, dat dus bijquam: daer was groote schaersheijdt van kooren, soo dat 'er veel luijden quaemen om kooren, die hij in een schuur deet gaen, en die aen brandt stak, en seijde dat de muijsen branden mochten; doe seijdtmen dat de muijsen hem begosten te eeten, en dat hij, om die t'ontvlieden die tooren deedt bouwen, die hem nochtans niet baeteden, want hij wierdt noch van de muijsen gegeten, die hem door 't water volghden, als hij daer nae toe voer. Recht daer over is het casteel Einfeldt, heel verwoest van de Sweden, dat heel groot geweest is. Bingen, Bingium antiquis, met een kasteel, Fransch garnisoen, 6 mijl van Ments. Roodesheijm, een vlek, nu meest verwoest, anders is 't wel bewoont geweest; wij gingen met ons 4 hier door van Bingen. Gijssenheim. Oostrik. Winken, daer wij sliepen, 4 groote mijlen van Ments, en wel getrakteert wierden van een Ceulsche weerdt. 10 mijl van S. Geweer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten