maandag 4 november 2013

Constantijn Huygens jr. -- 5 november 1682

5 Donderd.
Was Brienne bij mij op mijn camer om choccolate die Benting had doen maecken tegen de mijne te proeven.
Seyde dat S.H. op sijn eerste reys naer Engelant een seer quade maghe had en geen appetyt, dat de coning hem geraden hebbende choccolate met melck, water en eyeren te nemen hem dat hersteldt had.
Dat de Coningh hem doen oock bij Mylady of Portsmouth gebracht had en hebbende eens ergens over of deur een glas gekeken als hij met haer besigh was, hij in sijn handen geklapt hadde.
Dat hij Brienne een Goodemichi van Vander Hoeven gekocht had en tot Babbe te Gendt wesende het in de cous van een hoer daer gestoken had en was heen gegaen.
Stirumb nogh chagrin soo het scheen van rencontre van voorgaende dagh reed smorgens wegh, soo mij docht naer Amsterdam.
Oock gingh Opdam wegh, was savonts wat quaet soot scheen om dat men hem als hij tailleerde in Bassette eenige dingen wilde disputeeren, en S.H. hem al lachende seyde dat hij geern disputeerde.


Constantijn Huygens jr. (1628-1697) was een Nederlandse staatsman. Hij was tevens bekend voor zijn werk aan wetenschappelijke instrumenten en als kroniekschrijver van zijn tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten