zaterdag 2 november 2013

Advocaat, 59 jaar -- 3 november 1940

Advocaat, 59 jaar - Geïnterneerd in Buchenwald
Zondag, 3 November 1940
- 's-Morgens na het appèl ter kerke onder gehoor van Ds. Durkstra.
's-Middags voortzetting lezing Prof. Weijer over de grootheid van ons Ned. Indië.
De suikerproductie: ⅓ der consumptie van Amerika;
De rubberproductie: de consumptie van Amerika;
De kinaproductie: 99% van de wereldconsumptie.
Het is ruw weder en de sterke Zuidwester zweept de beukenwouden onzer helling. Het dal ligt klaar in de verte, plekken heldere zonneschijn met loodgrauwe wolken tooveren aan den horizont, afgesloten door een donkeren bergketen, meerdere steden en dorpen met torens en roode daken. Achter verre donkere gekleurde wouden loopen treinen, uit- en in de richting van ons Vaderland. - Ver daarachter ligt ons Holland, ligt ons huis, waarheen onze gedachten uitgaan op dezen Zondagmiddag, waarop wij Hollandsche thee drinken met een Hollandsch boterspritsje in een oer-Hollandsch gezelschap.


* Dagboekfragmenten 1940-1945

Geen opmerkingen:

Een reactie posten