maandag 12 maart 2018

Lodewijk van Deyssel -- 13 maart 1934

Lodewijk van Deyssel (1864-1952) was een Nederlandse schrijver. Hij hield geen dagboek bij maar schreef wel veel dagboekachtige notities. Over zijn verkoudheid bijvoorbeeld. Portret: Jan Veth.

Verkoudheids-aanteekeningen
[13 Maart 1934] Men kan, zonder de verschijnselen nauwkeurig te noemen, voorloopig als regel stellen, dat men een paar dagen thuis blijft, - en zich daarbij hoedt voor overgangen van éen temperatuur in een andere, die acht a tien graden Fahrenheit of meer lager is, en waarin men zonder lichaamsbeweging zou vertoeven-wanneer men den indruk heeft, dat men 'vrij zwaar heeft kou gevat'.
Indien men niet bij het begin der verkoudheid thuis is gebleven, of de verkoudheid zet, ondanks dat thuis blijven, dóór, dan kan men met het gewone leven verder gaan, tot dat ernstigere, dan de gewone verschijnselen zich voordoen. Zoodra optreedt - of koorts mèt de gewone verschijnselen, of bronchitis-verschijnselen zonder koorts, of, natuurlijk, bronchitis-verschijnselen mèt koorts, blijft men thuis.

[deel 1 hier]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten