zondag 31 juli 2016

Jan Bouwer -- 30 juli 1943

• De Nederlandse journalist Jan Bouwer zat tijdens de bezetting door de Japanners ondergedoken in Bandoeng. Zijn dagboek uit die tijd is gepubliceerd onder de titel Het vermoorde land.

Vrijdag, 30 juli
Ook de lijst van Indo-Europese vrouwen uit de groepen 1 en 2, die moesten worden geïnterneerd, is op het stadhuis spoorloos verdwenen. Het is weer een hopeloze warboel. Dat was wel te voorzien, omdat er voor nóg meer vrouwen in het kamp eenvoudig geen plaats meer is. Vele nieuw-aangekomenen moeten onder de blote hemel slapen. De gaarkeukens, die het eten leveren, zijn al evenmin in staat om op korte termijn aan een plotseling gestegen vraag te voldoen. Het personeel van het stadhuis heeft aan vele Indo-Europese vrouwen, die om inlichtingen kwamen vragen, de raad gegeven om maar 'op eigen risiko' te proberen buiten het kamp te blijven. De toestanden in het getto tarten iedere beschrijving. Tussen totok- en Indo-vrouwen hebben - naar men zegt - komplete vechtpartijen plaatsgehad, waaraan zelfs de Kenpeitai [Japanse militaire politie] te pas moest komen. Het is niet verwonderlijk, dat vele Indo-Europese vrouwen hebben besloten om onder te duiken. Vandaar het grote aantal verhuizingen, ondanks het nog steeds geldende verhuisverbod. De vreemdste gevallen doen zich voor in families, die uit elkaar worden gerukt, omdat de leden tot verschillende groepen behoren. Moeder is b.v. Indonesische, maar met een totok [niet-Indonesiër] getrouwd. De kinderen behoren volgens de regels tot groep 4 en zouden dus vrij moeten blijven. Maar nee: tóch een oproep. De kinderen gaan het kamp in en moeder - al oud - blijft alleen achter. En dit is nog maar één geval.
Een aardbeving, die onlangs Midden- en Oost-Java trof, heeft vele slachtoffers geëist en grote schade aangericht, die op het ogenblik door de chef-staf gen.[eraal] Kokubu in ogenschouw wordt genomen. Het treinverkeer met het oosten is gestremd. Iedere dag melden de bladen meer slachtoffers.
Benito Mussolini is afgezet. Het bewind in Italië is door maarschalk Badoglio overgenomen. Een spoedige capitulatie van de Italianen schijnt niet tot de onmogelijkheden te behoren. De Italianen hier in de stad leven in angst voor spoedige internering. De Duitsers zijn door de Japanners bijeengeroepen en hebben een dokument moeten tekenen, waarin zij beloven, dat zij de van de bezetters ontvangen steungelden binnen een half jaar zullen terugbetalen. Een Japanner sprak de bijeenkomst toe en zei o.m.: 'Europa staat aan de vooravond van 1918'. De Duitse consul te Moekden, een zekere Herr Ram, is op Java. Toen hij dezer dagen met Bandoengse nazi's vergaderde, waren de Italianen niet uitgenodigd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten