zondag 19 juni 2016

O.C.A. van Lidth de Jeude -- 20 juni 1944

Otto van Lidth de Jeude (1881-1952) was een Nederlandse waterbouwkundige en politicus. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in Londen. Hij was voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis en vanaf 1942 minister van Oorlog. Over de periode 1940-1945 hield hij een dagboek bij.

20 Juni 1944 Een 'vredes'kabinet in Finland gereed. De Russen nabij Viborg. Vrees dat de Russen heel wat zwaardere voorwaarden zullen stellen dan eenige tijd geleden. Aanval op Cherbourg. In Duitschland een golf van delirium om de vliegende bommen; Goebbels overdrijft zoodanig dat de Duitsche militairen zich genoodzaakt achtten te verklaren, dat daarmede de oorlog niet gewonnen wordt! De 'kater' komt wel.Volgens bericht via Stockholm zouden de moffen dezen aanval 14 dagen kunnen volhouden en zouden daarna weer met een ander geheim wapen voor den dag komen. Wij zullen het rustig afwachten.
Vannacht in mijn bed geslapen en niets gehoord van de bommen die overkwamen. Minstens een vijftal is over het huis gevlogen, naar Rijkens mij mededeelde.
De'ban'op diplomatieke cijfer-telegrammen is heden middernacht opgeheven, waarmede een ernstige belemmering van den Codedienst is verdwenen.
In den Ministerraad wederom de eerste bestuursvoorziening.Van Kleffens deelt mede dat thans bericht van het Vaticaan wordt afgewacht, alvorens het Gezantschap aldaar wordt gepubliceerd. Polst zijn medeleden van het Kabinet of Nederland in navolging van België, Polen, Luxemburg en thans ook Noorwegen de Voorlopige Fransche Regeering (De Gaulle) zal erkennen. Wij zijn de laatsten der kleineren. Engeland en Amerika hebben dit nog niet gedaan. De formules gebezigd door de drie eerstgenoemde staten zijn zeer, - tè - diplomatiek opgesteld en daarvoor voelt Kleffens weinig. Er is geen gevestigde opinie. Sommigen vinden dat wij hier niet op den voorgrond moeten treden, zoolang Engeland en Amerika niet het voorbeeld geven; anderen, waartoe ik behoor, meenen dat voor ons geen reden bestaat deze 'voorlopige' regeering niet te erkennen. Wij behoeven geen regelingen met hen te treffen zooals Engeland en Amerika waaruit de moeilijkheden voortkomen en volgens Gerbrandy, die gisteren met H M bij Churchill lunchte, is de verhouding eerder verslechterd dan verbeterd. Wordt aan Van Kleffens overgelaten naar bevind van zaken te handelen, met de neiging wèl tot de erkenning over te gaan.
Bericht dat Kap. Thomson (werkzaam bij Afd. 11) - zie gisteren - overleden is.
'Roof-spotter'op het dak van Arlington House om te waarschuwen met fluitsignaal, als een vliegende bom overkomt.
Met Termijtelen over organisatie luchtvaartbureau.
Vroeg naar huis prachtig weer - eenige vliegende bommen ook vannacht, doch tenslotte maar in mijn bed geslapen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten