maandag 14 juli 2014

David Beck -- 15 juli 1624

David Beck (1594-1634)was een Haagse schoolmeester. Zijn dagboek over het jaar 1924 is gepubliceerd als Spiegel van mijn leven.

Den 15. Al den dag regenachtig ende tot den avont toe droevig weder, sonder sonneschijn. Ick was al den dag noch zieck ende onlustig van de voorgaende nacht, brakende des morgens noch 2 mael met groot gewelt, doch niet dan louter galle, ende kreeg daerop een open lyf, purgeerende genoegsaem van onder ende van boven, ende zoude de manier (volgende het zeggen van P. Messie, dat het gezont is zig zomtijts eens met dranck te overladen) schijnen totter gesont-heyt te dienen, maer (van my) verfoeijelijck recept: ick en at oock al de dag niet voor den avont; dede oock niet met allen, dan ter noot mijne schoole waernemende, ende dit ende anders aen den avont aenteijckende. schreef an den avont een zoet frans Briefgen an Breckerfelt, hem op de portie noodende. Speelde daernaer op myn Contoor wel 1 uyr lang op de Violons, verwachtende Breckerf[elt], die ten 8 1/2 uijre quam, smulden graegiens van eenen snoeck int zuer ende peulen zonder schillen, zijn vrou en quam niet, hebbende thuijs wat te doen, doch quam hem naer den eten halen, Ick dede doch met hun eerse thuijs gingen een lustige wandel[inge] door den hage, als int westende daer zij eenen brief bestelden, ende teynde het Cloosterpaetien, rustende daer opt banxken een wijle ende ten 11 uijren gingen zij van my, ende ick recht naer huijs ende te Bedde, hadde oom Adriaen an den avont oock om een praetgen hier gehat.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten