woensdag 19 juni 2013

S.A. Buddingh -- 20 juni 1857

19 Junij, des middags om 2 uur, scheepten we ons in in het stoomschip Aden, kapt. Bernard, een zeer lang en smal schip, welks eenige deugd is dat het 10 mijl in het uur aflegt. Er waren nu p.m. 40 passagiers der lste klasse, waaronder 5 Spaansche heeren en eene dame van Manilla, — De Longroom is veel te naauw, en niet lang genoeg om zoovele menschen aan het Diner en Dejeuner behoorlijk te plaatsen. De tafel laat veel te wenschen over, en de bediening voor zoovele menschen is niet toereikend.
Des middags om 4 uur vertrokken we van Singapore, en passeerden achtervolgens straat Doerian en straat Malakka. Aan stuurboordzijde hebben we het schiereiland Malakka en de vaste kust van Azië bestendiglijk in het gezigt, en stoomen er zelfs zeer digt langs. Eenige schepen aan bakboordzijde verlevendigen onzen togt, gelijk ook eenige eilanden zich aangenaam en met al de maagdelijke bekoorlijkheid en frischheid der Indische vegetatie aan het oog vertoonen. Ze zijn (ter regterhand) de eilanden St. Jean, Babie, Conly, Callam, Lomaut, Carimon, Poeloe Pisang, en de water-eilanden. Op Poeloe-Babie staat een vuurtoren, en desgelijks een voor de stad Malakka, die we des avonds passeerden, — terwijl we de kaap Cocob en Rachado, en de Sembilang-eilanden op den 20sten voorbij stoomden. Aan bakboord zagen we nog op den 19den Indragiri op de kust van Sumatra, en op den 20sten de Arröa-eilanden, eu Poeloe Para en Varilla.
In weerwil echter dat men hier als het ware een speelvaart doet, en wind en zee en geheel de natuur ons vriendelijk bejegenen, kunnen we toch niet vergeten, dat we aan boord van de Aden zelfs het noodige missen. We hebben onder anderen geen goede boter, en vooral geen goed wasch- en drinkwater. Dit water ziet er vuil uit, en is half warm. Het is zeewater, door de stoommachine gecondenseerd, en hierdoor ten eenemale smakeloos. Daarbij mist het stoomschip alle geriefelijkheden, die men op andere groote steamers vindt en waaraan men in Indië gewoon is. Beter zou het geweest zijn, dat dit schip ware bestemd gebleven voor de reizen tusschen Engeland en Spanje, waartoe het oorspronkelijk en opzettelijk gebouwd is.
Op den 20sten zagen we 2 Fransche oorlog-stoomfregatten naar Singapore en een klipperschip. Tegen den middag liepen we voorbij een der zandbanken, halverwege straat Malakka, waarop een baken staat en waarbij een vuurschip bestendiglijk gestationneerd ligt.


S.A. Buddingh (1811-1869)-- Dagboek mijner overland-mail-reis van Batavia naar Nederland, via Triëst, in 1857.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten