donderdag 19 maart 2015

Jacob David Mees -- 20 maart 1873

• Jacob David Mees (1852-1875) was een bankierszoon en rechtenstudent. Hij hield van 1872-1874 een dagboek bij.

19 Maart [1873]
Naar Leiden terug. Daar propaedeutis van Schel. Tot algemeene, maar niet tot mijn verwondering krijgt hij een één. Ook hoor [ik] op deze dag dat ik ben benoemd voor almanakcommissie met De Waard, Buikje, Van der Vlugt en van Meurs. 's Avonds tocht naar Amsterdam, bezoeken café chantants, een min café chantant waar knecht tevens komiek was, was vrij interessant. Daar kasten zoo als gewoonlijk, zit met Française die zeer vuil praat, Fabius tegenover mij. Vreemd en amusant. Daarna in Houten Verdommenis, triestige, lege gelegenheid met 3 jonge leelijke meiden. Dan eten in Oesterhuis, niet zeer smakelijk. Toen met Tobias en Schel slapen in Café Français. Verder blijven nog Modderman, De Waard, Dutilh, Karseboom en Buikje. Alleen Boerlage en W. van der Loeff vertrekken.

20 Maart [1873]
Laat opstaan. In koffijhuizen zitten. Eten in Keizerskroon. Loopen met Fabius, erg redeneeren en doorslaan. Met laatste trein terug met Baëza, Buikje en Fabius, andere blijven.

21 Maart [1873]
Kroegjool in Delft bijgewoond en feestje van Vrije Oefening.

22 Maart [1873]
Eenige dagen later examen van Fockema en Wichers, op jool daarna onaangenaamheden met Fabius, wat later weer bijgelegd.

Zondag, 23 Maart [1873]
Na examen van Fockema eten bij familie Bousquet, kom te laat aan trein te Leiden, doch alles weer goed in orde. 's Avonds kaartspelen, naar Rotterdam terug.

24 Maart [1873]
Weer naar Leiden, 's Avonds partijtje bij Professor Goudsmit, wel vervelend doch niet zo erg als ik mij had voorgesteld, zit met Polano, Moltzer, Vos en juffrouwen Pijnappel en Thomas aan tafeltje. Leef verdere dagen in Leiden, zeer lui, meestal 3 of 4 naar bed, dan over 12 op. Mooi weer, drink veel porter, amuseer mij vrij wel.

2 April [1873] Geloof ik. Inauguratie van Almanak, valt mij ook mee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten