zondag 22 september 2013

C.J. Coen -- 23 september 1643

's Morgens hadden wy moy weder, omtrent 2 ueren voormiddach saegen wy eenige puystebyters rontom het schip vliegen, met menichte grauwe ende witte meeuwen ende eenige swaluwen; stelden onse cours S.O.t.S. by de wint over. 'sMiddachts giste geseylt te hebben O.t.S. 20 mylen, waeren volgens dien, op de breete van 37 gr. 32 min., ende op de lengte van 181 gr. 12 min., ende op de bevonden breete van 37 gr. 31 min.; waeren alsdoen omtrent 240 mylen buyten de O. cust van Japan. Ende alsoo wy vermoeden dat dese puystebylers uyt de S.O. van daen te comen, is geresolveert onse cours S.O.t.O. aon te stellen omtrent 50 mylen, om te ondersoecken of wy het eylant Rica de Plato aldaer mochten bejegenen. De wint S.W.t.S., 's avonts vernaemen wy geen meer puystebyters; in 't oadergaen van de son scheenen wy lant te sien in 't W.t.S. van ons, alwaer wy naer toe gewent syn, W. vaert over; de wint S.S.W. met slappe topseyls coelte. 's Nachts hadden wy helder weder met claer gesicht.


Uit: Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden en Oosten van Japan, volgens het journaal gehouden door C. J. Coen, op het schip Castricum.
Maarten Gerritszoon Vries (1589–1647) was een Nederlands ontdekkingsreiziger en commandeur van de Vereenigde Oostindische Compagnie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten