woensdag 11 september 2013

Barend Rijdes -- 12 september 1950

Vanmorgen Job Steynen begraven (...) Aanwezig was onder andere Pieter van der Meer de Walcheren. Een vriendelijk, zachtmoedig man, maar zeker niet halfzacht! Grijs, oud, maar rechtop en geenszins diep bedroefd. Wij spraken over Job, uiteraard, die zo vitaal was en oprecht. "Hij is er na de oorlog niet meer ingekomen, dat heeft hem verdriet gedaan. Ik heb mijn best gedaan, maar het ging niet". Waarop ik antwoordde, dat dat spontaan moest gebeuren, het laat zich niet forceren. Toen hij wegging, gaf hij mij nog eens de hand en zei: "We zien elkaar nog wel eens". Ik: "Heel graag". "Dan praten wij over Job" - ik had hem gezegd dat ik werk van hem gelezen had, en dat ik daarvan genoten had. Ook dat ik zelf romancier was. Ook Theo van Reijn en zijn vrouw waren aanwezig.


Barend Rijdes (1910-1975) was een Nederlandse schrijver. Na zijn dood zijn zijn Literaire dagboeken in drie deeltjes gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten