donderdag 27 september 2012

Wouter Jacobsz -- 28 september 1573

Vandaag zijn de kapelaan en een geprofeste non van het Agnietenklooster, die hun geloof verzaakt hebben, weggegaan, de wereld in, alsof ze geen eeuwige geloften hebben afgelegd. Daar kan ook weinig tegen gedaan worden uit angst voor wat deze goddeloze tijd de religie nog aan kan doen. We waren allemaal verslagen en benauwd van harte, onze Heer uit het diepste van ons hart biddend dat hij op ons wil neerzien en dezen hun geloften weer doet nakomen en dat hij alle bedrukte, angstige en de talloze uitgeweken, brave mensen verlossing en inwendige vertroosting zal verlenen naar zijn welbehagen.
Op de laatste dag van september was de bisschop van Haarlem in Amsterdam om alle pastoors en priesters te ondervragen die zich meldden om pastorale diensten uit te oefenen. Hij ondervroeg ook alle mannelijke en vrouwelijke schoolhouders en gebood hun dat zij de kinderen uit de boekjes moesten onderwijzen die vanouds door de christenen geleerd zijn. En de bisschop nam van allen de eed van trouw aan de katholieke kerk af. Vandaag heeft het Ter Lelieklooster een halve last mout gekocht voor 95 goudguldens per last en een last tarwe voor 216 gulden, te betalen voor volgend jaar februari.


Wouter Jacobsz (1521-1595) was een kloosterbroeder die tussen 1572 en 1579 verslag deed van de 'troebelen', oftewel de opstand van de geuzen. Zijn verslag is gepubliceerd als Dagboek van broeder Wouter Jacobsz 1572-1579.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten