maandag 17 september 2012

Ernst Heldring -- 18 september 1939

18 September 1939. Rusland valt Polen aan en neemt die gebieden terug welke Polen na den grooten oorlog van Rusland afnam. Het gebeurt in een ommezien, zoogenaamd met goedkeuring der Duitschers. De kracht van Polen schijnt volkomen gebroken te zijn. Blijft het hierbij of gaan Duitschland en Rusland gezamenlijk ook Roemenië te lijf? Het is opmerkelijk dat het stuk van de Oekraine dat Rusland bezet heeft, de Duitschers van Roemenië afsnijdt. Het loopt tot dusver slecht met de geallieerden. Ook een Britsch moederschip voor de luchtmacht werd vandaag getorpedeerd. Het pond is op ƒ 7, - gedaald. [...]


Ernst Heldring (1871-1954) was een Nederlandse reder, bankier en politicus. Zijn dagboeken publiceerde hij in Herinneringen en dagboek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten