maandag 13 augustus 2012

Willem de Clerq -- 14 augustus 1821

Dingsdag avond. Genoegelijk bij Da Costa. Hij was vrolijk en recht hartelijk en vriendschappelijk. Wij spraken meest over letterkundige onderwerpen. Belangrijk waren vooral de vele kleine vertellingen uit het huiselijk leven van Bilderdijk, waaruit blijkt, dat deze de bullebak niet is, dien men van hem heeft willen maken. Hoe belangrijk zal het mij zijn, dien man te leeren kennen. Hij is toch de reus onzer letterkunde, waarbij al de krassende pygmeën verdwijnen.


Willem de Clercq (1795-1844) was bankier, dichter en voorman van het protestantse Réveil in Nederland. Zijn dagboeken vormden de basis voor Naar zijn dagboek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten