woensdag 22 augustus 2012

Thomas Mann -- 23 augustus 1936

Zondag 23 augustus 1936 [Küsnacht]
[...] Hedenmorgen sloot ik Joseph in Ägyptenaf - een gedenkwaardige datum wanneer ik bedenk dat het werk aan dit deel al deze drie jaren en ten naaste bij zes maanden, sinds wij München verlieten, heeft vergezeld. Ik begon er weer aan in Bandol, dat ik op de aanstaande reis wel zal terugzien. De 'Don Quixote' en het opstel over Freud waren de twee belangrijkste dingen die daartussendoor zijn volbracht. Aan afleidende gebeurtenissen en langdurige onderbrekingen geen gebrek: de beide reizen naar Amerika en de opgegeven poging om met een politiek verklaring te komen waren wel de voornaamste. Vooropgesteld dat de gezondheid meewerkt, zou het vierde en laatste deel - ook wat omvang betreft ongveer gelijk aan deel twee - vlugger tot stand moeten kunnen komen. [...]


Thomas Mann (1875-1955) was een Duitse schrijver. Hij hield zijn leven lang een dagboek bij. Gedeeltes daaruit zijn in het Nederlands vertaald in Dagboeken 1918-1939.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten