donderdag 30 augustus 2012

Arnoldus Buchelius -- 31 augustus 1624

Circa finem augusti, styli novi. Is hier in’t lant gearriveert een jacht van advys uuyt West-Indiën, inhoudende, hoedat Jaques Willekens met sijne vloet, den admiral Dort van hem verdwaelt sijnde, heeft de Baye todos los Santos in Brasilia ingeseylt, ende de stadt San Salvador met de omleggende forten verovert. Versocht subsidie om die plaetse te seconderen ende te behouden. De baye ende stadt is bij Hessel Gerrits ende Vischer uuytgegeven met de bescrijvinge, sulcx dat daervan de gelegentheyden genoch sijn te sien.

In fine augusti. Is uuyt Oost-Indiën van Suratti gecomen het schip Heusden, inhebbende:
628 packen indigo Sirchees
346 packen indigo Bayan
15 packen indigo Jambousser
28 packen matasys cleden voor Guinea
24 packen Guinees linnen
5 packen catoene garen
11 packen bastas, dat sijn witte ende blauwe catoene doecken
1 kist aluewe (alvelbe?) succatorum
2 kisten segellac
1 canaster root corael ende merckstenen voor Guinea
5 leggers ongeraffineerde salpeter
8 kisten ende 9 sacken geraffineerde salpeter
1 pack servetwerck
2 packen borax
8 packen spicanardy
2 packen sal armoniac
2 lb. 14 oncen ambregrijs
2 packen catoen tot monster
1 pack seildoeck tot monster


Arnoldus Buchelius (1565-1641) was een Nederlandse oudheidkundige. Het bovenstaande is afkomstig uit VOC-dagboek 1619-1639. Aantekeningen van Arnoldus Buchelius over zijn bewindhebberschap van de kamer Amsterdam van de VOC (1619-1621) en over de WIC.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten