zondag 12 augustus 2012

Alexander Ver Huell -- 13 augustus 1865

13 Augustus.
- Vrijdag ben ik met Jan van Outeren en zijn oudste zoontje naar Doornenburg geweest. Ik kocht er weder een bloktinnen bord met het wapen van Amstel en Schenck. - Het oude Huis was nog bouwvalliger, de schoone (Arazzi!) tapijten hingen nog ten prooi van stof en mot, doch waren toch afgeborsteld. - In het Dorp lieten wij een onweder overwaayen en waren tegen 5 ure te huis. 'Smorgens hadden wij te Huissen het Dominikaner-klooster bezocht (van de familie Fabricius gekocht, vroeger eigendom van Rooyaards.) Nu reeds waren er 40 broeders in opgenomen. De pater (en gewezen muzykmeester uit Deventer de H.r Haafkes) die ons rondleidde had een schilderachtige kop met zijn blond, krullend haar, onder het zwarte kapje, gehuld in zijn geheel witte pij. - Hij deed mij denken aan Liszt, doch had grover trekken. - Overal nieuwe kloosters! en overal groeit er de monniken-bevolking in aan! -
Van Hornberger (de beeldhouwer) kreeg ik een brief uit Duitschland. Hij begint met deze woorden ‘Wie ein heiterer Lichtstrahl eins trübener Himmel, werden mir immer die mit Ihnen genossen Stunden auf dem ... Wegen meiner Künstlerlaufbahn hervorläuchten.’ Half heb ik de brief echter nog maar kunnen ontcijferen en niemand vond ik nog die er toe in staat was. -
Onderscheiden bezoeken kreeg ik van oude vrienden. Heden (Zondag) voor 8 dagen H. van Lelyveld met zijn broeder en hun echtgenooten, v.d. Elst Vrijdag avond, eergisteren Verweij uit den Haag, van morgen Constant Hanegraaff die voor zijn gezondheid hier is. - Van de famille Ziepprecht kreeg ik brieven uit Spä en Pyrmont - en schreef hun heden aldaar.


Alexander Ver Huell (1822-1897) was een Nederlandse tekenaar. Zijn dagboek 1860-1865 staat bij de dbnl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten