zaterdag 11 augustus 2012

Ernst Heldring -- 12 Augustus 1930

12 Augustus 1930.
Het suikerwetje is aangenomen. Hadden de liberalen tegengestemd, dan was het verworpen. Zij zijn echter opportunist geweest. Bennink wil dat wij onze houding tegenover de partij herzien. Ik kan hem geen ongelijk geven, maar ik heb hem geschreven, dat wij onze inzichten kenbaar hadden moeten maken voordat het ontwerp in de Tweede Kamer kwam. Rutgers4 valt den lamlendigen bij. Er is dus alle reden, voor de toekomst onze gedragslijn vast te stellen en het aan het partijbestuur te laten weten.
Intusschen ga ik eerst met een maand vacantie, waaraan ik groote behoefte heb.
In de Internationale Kamer van Koophandel heb ik mijn positie van Voorzitter van het Comité voor de Handelspolitiek neergelegd, omdat men - ik zie Pirelli er achter - de voornaamste taak van het Comité: te adviseeren inzake tariefverlaging, zonder mij te consulteeren naar het Comité Europe heeft overgebracht, waar de industrieelen den boventoon voeren en men niets van tariefverlaging, des te meer van cartels hebben moet.


Ernst Heldring (1871-1954) was een Nederlandse reder, bankier en politicus. Zijn dagboeken publiceerde hij in Herinneringen en dagboek.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten