dinsdag 28 augustus 2012

Anonieme Tilburger -- 29 augustus 1831

1831 - 29 augustus heeft Z.M. revue gehouden of inspectie bij Eindhoven over de aldaar in de omstreken gekantonneerde troepen en op den 30 dito, op de kampplaats bij Rijen over de troepen, die in die streken gekan-tonneerd zijn. Des avonds was voor den Koning alles zeer mooi geïllumineerd, omdat de geheele Koninklijke familie hier was. Des anderen daags is de Koning, de Koningin, de kleine Prinsen en H.H. de Prinses van Pruissen, naar 's-Hage vertrokken, 2 september Prins Albert en 11 september Willem en Frederik.
Intusschen ziet men in de courant, dat er door de Conferenten een wapen-stilstand is bepaald tot den 10 october. Zij zeggen, dat die tijd lang genoeg is om tot een minnelijke schikking te komen, doch het had alles geen gevolg. In het begin van september zijn de Groninger en Utrechtsche studenten naar hunne haardsteden teruggekeerd. De wapenstilstand is door de groote mogendheden tot op den 25 october verlengd.


Uit het Dagboek van een Tilburger 1774-1851.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten