dinsdag 7 augustus 2012

S.P.A. van Heiden Reinestein -- 8 augustus 1778

8 augustus
Het nieuws omtrent het treffen van de Engelse en de Franse vloot wordt bevestigd. De slag heeft slechts tweeënhalf uur geduurd, negen Engelse schepen en vijf Franse zijn elk zwaar gehavend in hun havens terguggekeerd, zonder dat duidelijk te onderscheiden valt aan wie de eer van de strijd toekomt. De Fransen schijven zichzelf de overwinning toe en inderdaad lijkt het dat de Engelsen zich het eerst hebben teruggetrokken. Admiraal Keppel was met heel zijn vloot teruggekeerd naar Portsmouth en de Heer d'Orvilliers had Brest bereikt met de zijne. De hertog van Chartres was erop uitgestuurd om dit nieuws naar Versailles en Parijs te brengen waar hij met luide toejuichingen was ontvangen.
De berichten uit Duitsland zeggen dat Laudon genoodzaakt was geweest een geforceerde mars van twintig mijlen af te leggen om te verhinderen dat Prins Liechtenstein werd afgesneden van de hoofdmacht.


S.P.A. van Heiden Reinestein (1740-1806) was een Drentse edelman en opperkamerheer van stadhouder Willem V. Zijn in het Frans geschreven memoires verschenen in 2007 in het Nederlands onder de titel Van de prins geen kwaad, De dagboeken van S.P.A. van Heiden Reinestein kamerheer en drost 1777-1785.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten