zondag 15 juli 2012

Johan Julsing -- 15 juli 1593

Donderdag 15 juli
's Morgens vroeg heeft onze genadige heer stadhouder de Verdugo zich met al zijn troepen op weg begeven naar Zuidlaren om daar zijn veldleger op te slaan. In de schansen rondom de stad is bijna geen bezetting meer achtergebleven; ze hebben dertien of veertien ruiters van de vijand gevangen genomen. 's Anderendaags zijn de soldaten die gelegerd zijn in de schansen nabij de stad weer teruggekomen. Dit op schriftelijk verzoek van de heren, die, naar men zei, wellicht bang waren dat de burgers luidkeels om vrede zouden beginnen te smeken. [Verdugo] is daar een dag of twee blijven liggen en heeft zich daarna naar Haren begeven.

Johan Julsing (± 1545 – 16 juli 1604) was secretaris van het Groninger stadsbestuur in de laatste decennia van de 16e eeuw. Hij is bekend geworden vanwege Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten