dinsdag 16 augustus 2016

Friedrich Nietzsche -- 16 augustus 1859

Friedrich Nietzsche (1844-1900) was een Duitse filosoof. Als 15-jarige hield hij gedurende enige dagen een dagboek bij toen hij op kostschool zat. Het is opgenomen in het Privé Domein-deel Uit mijn leven, vertaald door Charles Vergeer.

9 augustus
12 augustus

14 augustus
[...]
-In de zomer wordt de zondag op de volgende manier doorgebracht: 's ochtends vroeg om zes uur staan we op en kwart voor zeven is het gebed. Daarna kun je vrij in de tuin van de school wandelen tot acht uur. Dan echter is er een repeteeruur dat duurt tot de klokken voor de kerk luiden. Men stelt zich in de kruisgang op en gaat naar de kerk, waar het toezicht uitgeoefend wordt door de hebdomadarius. Dan is er tot twaalf uur weer vrij wandelen in de tuin van de school, evenals na de maaltijd die bestaat uit soep, gestoofd en gebraden vlees, tot het middagslaapje dat om half twee begint. Tot drie uur moeten we dan weer wat werken, en tot vier uur mag men weer in de tuin van de school, terwijl na de vespers de lang verbeide wandeltocht begint die tot zes uur duurt. De tijd tot zeven uur wordt doorgebracht met een uurtje werken. Dan besluit de dag met het gewone program: eten, vrij wandelen in de tuin van de school en gebed. -
-De laatste tijd heb ik verscheidene boeken gelezen: van twee boeken van Ludwig Rellstab ben ik helemaal weg vanwege de vreselijk spannende en prachtige taferelen. Het laatste is Bij de Orinoco, dat de gevaren schildert die je in de oerwouden van Amerika bedreigen: buitengewoon spannend. Ook de boeken van Gaudy trekken mij aan, vooral de reis naar Rome die waarlijk een zuidelijke gloed bezit. Die schilderachtige tonelen, die opmerkingen sprankelend van esprit slingeren zich als klimop rondom de pilaren in een vermolmde zaal vol van melancholie. Van zijn gedichten vind ik de liederen over de keizer het aantrekkelijkst; hoewel die natuurlijk een gehaat onderwerp tot de eeuwigheid en de sterren voeren, reken ik ze toch tot de allerbeste lofzangen op gestorven helden. Vooral bewondert men de gloed en de bezieling in de gezangen over de velden des doods.-

15 augustus
[...]
Als je het schoolleven wat aandachtiger bekijkt, dan zie je dat het een steeds weerkerende serie van dezelfde toestanden is; dat gaat zonder onderbreking zo door en dat is van groot belang. Vooral de veelvuldige afwisselingen zijn belangrijk. Meestal zegt men dat schooljaren zware jaren zijn, maar ze zijn ook heel bepalend voor de verdere loop van het leven en tevens vallen ze de jeugd erg zwaar, omdat een frisse geest moet wennen aan beperkingen; en juist voor diegenen wie dit alles erg zwaar valt, zijn het vaak heel lege jaren. Daarom komt het er erg op aan zich die jaren ten nutte te maken: de belangrijkste regel waaraan men zich in dat verband dient te houden, is je in alle wetenschappen, kunsten en vaardigheden gelijkelijk te vormen, en wel zo dat lichaam en geest gelijk op gaan. Hoed je voor eenzijdigheid bij de studie. Om verscheidene redenen is het goed alie schrijvers te lezen, niet alleen vanwege grammatica en syntaxis, of vanwege de stijl, maar ook omwille van de historische inhoud en de levensbeschouwing. Ook dient men het lezen van Griekse en Latijnse dichters af te wisselen met de Duitse klassieke dichters die men tegelijkertijd moet bestuderen, zodat men hun visies onderling kan vergelijken. Op die manier moet ook geschiedenis samen met aardrijkskunde, en wiskunde samen met natuurkunde en muziek beoefend worden: zó rijpen de heerlijkste vruchten aan de boom van de waarheid, bezield door de geest en beschenen door de zon.-

16 augustus
[...]
-Ik beschouw in mijn geest steeds het onmetelijke heelal; hoe wonderlijk mooi en hoe verheven is de aarde en hoe groot is ze; zó groot dat geen mens al haar delen kan leren kennen. Maar hoe is het mij te moede als ik de ontelbare sterren en de zon zie, en wie staat ervoor in dat heel deze ontzaglijke sterrenhemel niet slechts een klein deeltje is van het heelal; en waar is de grens ervan? En wij, erbarmelijke mensen, willen de Schepper van dit alles doorgronden, terwijl we nauwelijks begrip hebben van Zijn werken!-
[...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten