donderdag 11 augustus 2016

Friedrich Nietzsche -- 12 augustus 1859

Friedrich Nietzsche (1844-1900) was een Duitse filosoof. Als 15-jarige hield hij gedurende enige dagen een dagboek bij toen hij op kostschool zat. Het is opgenomen in het Privé Domein-deel Uit mijn leven, vertaald door Charles Vergeer.

9 augustus

12 augustus
— Eindelijk heb ik mijn zwemdiploma gehaald: omdat we zondagavond gaan zwemmen, wilde ik heel erg graag dat ik alsnog slaagde. Bij het rugzwemmen moest ik er nog flink tegenaan, maar het lukte toch.
— Overigens wil ik vandaag doorgaan met te vertellen over het dagelijks leven in Pforta.-In de kruisgang stelt men zich tafelgewijs op, zodat er steeds twaalf tweetallen achter elkaar staan, en dan bevelen de surveillanten stil te zijn. Meteen als de docent in de refter is, marcheert tafel 15 naar binnen, en de andere volgen. Alle afwezigen worden gemeld. Dan zegt een der surveillanten het volgende gebed: Heer God, hemelse Vader, zegen ons en deze, Uwe spijzen, die wij thans door Uw mildheid en goedertierenheid tot ons nemen, door Jezus Christus, onze Heer, Amen.
Daarop valt heel de troep in met het oude Latijnse gezang:
Gloria tibi trinitas,
Aequalis una deitas
Et ante omne saeculum
Et nunc et in perpetuum!
Dan gaat iedereen zitten en neemt de maaltijd een aanvang.
Het menu van de week is als volgt:
Maandag: soep, rundvlees met groente, fruit
Dinsdag: soep, rundvlees met groente, boter
Woensdag: soep, rundvlees met groente, fruit
Donderdag: soep, rundvlees met groente, gebraden niertjes en salade
Vrijdag: soep, gebraden varkensvlees, groente en boter of knoedel, gebraden varkensvlees en fruit of linzen en gebraden worstjes en boter
Zaterdag: soep, rundvlees, groente, fruit
Iedereen krijgt bij de maaltijd een twaalfde deel van een brood. De maaltijd wordt besloten met het volgende gebed: Dankt de Heer, want Hij is goedertieren en Zijn liefde duurt eeuwig; Die alle vlees spijst, alle vee voedert en zelfs de raafjes die er Hem om krijsen. Geen welgevallen vindt Hij in de kracht van het paard, noch in de sterkte van uwe benen, maar welgevallig ziet de Heer naar degenen die Hem vrezen en smachten naar Zijn goedertierenheid. Wij danken U, Heer God, hemelse Vader, door Jezus Christus onze Heer, voor al Uwe weldaden, Gij die leeft en heerst in alle eeuwigheid. Amen. - En dan zingen we een lied.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten