dinsdag 3 februari 2015

Constantijn Huygens jr. -- 4 februari 1693

Constantijn Huygens jr. (1628-1697) was een Nederlandse staatsman. Hij was daarnaast bekend om zijn werk aan wetenschappelijke instrumenten en als kroniekschrijver van zijn tijd.

4 Woensd.
Had niet veel appetyt, att nochthans smidd. Savonts was tot nicht van Dorp, daer sij met haer volck speelde. Sij vertelde mij, dat er snachts dieven aen̅ venster van haer camer geweest waeren, en een schroef door de houte blinde aendringende, naer dat een ruyt uytgebroken hadden, de ijsere baer, die daer voor was, al crom en̅ los gekregen hadden, en̅ soo konden inkomen; dat sij door het breken van een glas was wacker geworden en met haer man uyt het bedde gesprongen, daerop heen liepen. De sentinelle tot Villette staende, dicht daer bij, had sess kerels met musquettons sien gaen.
Savonts met hicken en opworpen van̅ maegh begon een loop te krijgen, naer dat eerst verhit en benaeuwt was geweest, vier mael die nacht.
Smergens had naer Tyburn geweest, om de fameuse highway-man te sien ophangen, maer naer een uer wachtens vernam, dat hij dien dagh niet hangen soude.
Kregen eyndelijck brieven uyt Hollt van vier posten.

5 Dond.
Smergens mij noch qualijck en̅ met de loop gequelt vindende, bleef den ganschen dach en̅ de nacht daeraen te bedde legen sonder eten. In de morgenstondt eenighe walgachtight voelende, braeckte en̅ vondt mij daerdoor beter. Mijn afgangh was heel witachtigh.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten