woensdag 9 april 2014

Gerard Bilders -- 11 april 1860

11 April.
- Deze dag heeft mij een gelukje aangebragt. Ik ben binnen kort uit den nood gered en zal 150 pop commanderen. Ik voel mij rijk als Salomon, luchtig als een vogel. Er zullen binnen kort meer van die wonderen geschieden, zoo als ik mij nu verbeeld.

12 April.
- Dit geschrift begint mij meer en meer tegen te staan. Groote mannen alleen hebben het regt en stof genoeg om te doen wat ik doe. Voor mij heeft het iets van een verliefd meisje, dat treurt om haren afwezigen beminde en dagelijks hare droefenis op papier uitperst, om zelfs uit die droefenis vermaak te putten en haar hart van een last te ontheffen. Er ligt bepaald iets sentimenteels in. En sentimenteel moet men in de wereld niet zijn. Er mag hier en daar wat fantasie, wat verbeelding door loopen, maar ook dat moet de hoofdzaak niet worden, anders staat het belagchelijke voor de deur. Ik heb nu een beter vooruitzigt; de zaken gaan niet slecht, en toch ben ik er niet veel lustiger, tevredener of ijveriger om. Dat alles blijft hetzelfde, en ik geloof, wat eenmaal in onzen aanleg niet ligt, komt er niet door voorspoed in of door tegenspoed uit. Alleen kan tegenspoed er het hare toe bijbrengen om wat gal te doen afzonderen en voorspoed behoefte doen ontstaan aan veel, aan veel meer voorspoed.


Gerard Bilders (1838-1865) was een Nederlandse schilder. Zijn brieven en dagboek zijn te lezen bij de dbnl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten