dinsdag 2 juli 2013

Willem Pieterse Poort -- 3 juli 1710

Den 3 Iuly smorgens stilletjes, het lughje n. w. en in de voormiddag z. w. bevonden ons op de breette van 72 graden 15 minuten, savonts het wintje z. snaghts stil.

Den 4 dito het wintje Westelijck, nu wast ys wel soo ry als voor deesen, maeckten onse Touwen los en Zeylen by: maer door de stilte konden wy geen schossen verzeylen, en derhalven niet avanseeren. In de voormiddagh het lughje n. o . burgen onse Zeylen weeder.

Den 5 dito smorgens mooy stil weer, bevonden ons nogh al weer op de breete van 72 graden 15 minuten, waren in 2 Etmael niet verdreeven, na de middagh een bramzeyls koeltje, de Wint z. w. met mist, het Schip de Swaan niet ver van ons van daen, + deeden groote forsse om by ons te koomen. Wy hadden nu al 5 Weeken onder Godts hant in deese bedroefde gevanckenis met ons tween geleegen, en 't was al vier Weeken dat wy 't laest andere Scheepen of menschen gesien hadden; en wy sagen voor menschen oogen noch geen uytkomst. +Het Schip de Swaan soght by ons te komen.

Den 6 dito smorgens en Marszeyls koelt uyt den zuyd. met mist. Het Schip de Swaen was met groote moeyte tot ontrent 2 Walvislynen lengte aen ons toegekoomen, daer most hy doe blyven leggen, soo digt lagh het ys.

Den 7 dito smorgens het lughje z. z. o. In de voor-middagh stil en mistigh.

Den 8 dito smorgens een Marszeyls koelt, de Wint o. n. o. In de voormiddagh de Wint n. n. o. een deysige lught.

Den 9 dito een lughje uyt den n. al deysigh.

Den 10 dito smorgens een Marszeyls koelt uyt den n. n. o. vernamen vry wat perssingh, + vreesden voor ongemack aen de Scheepen, maer de goede Godt was met ons, en bewaerde ons voor onheyl. Wy sagen dagelijks vry wat Vis maer konden niet doen. Savonts quammer een Vis niet veer van 't Schip, liepen met een Herpoen over 't ys daer na toe, schooten op hem, maer het was niet vast.


Willem Pieterse Poort: Het Journaal en Daghregister van Dirk Jacobsz. Tayses Avontuurelyke Reyse na Groenlandt, gedaen met het Schip Den Dam, in 't Jaar 1710.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten