dinsdag 9 juli 2013

Constantijn Huygens jr. -- 10 juli 1689

10 Sond.
Tempion mij mijn horologie smergens thuys brengende, soo als bij hem was, kreegh weder een draeying in 't hooft, die mij alle dingen dede gelijcken of slim stonden, met een weynigh qualijckte daer bij. Had daernaer 3 stoelganghen, hoewel niet seer los, die mij wat soulageerden.
Broer Christiaen gingh met de jonghe mr Hambden en Faccio Dulker en mr Newton smergens ten 7 ueren naer Londen, met dessein om de laetste aen Coning te recommanderen tot een vacant Regentschap van een Collegie te Cambritz.
Wandelde savonts met mijn vrouw in Maliebaen.


Constantijn Huygens jr. (1628-1697) was een Nederlandse staatsman. Hij was tevens bekend voor zijn werk aan wetenschappelijke instrumenten en als kroniekschrijver van zijn tijd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten