dinsdag 16 oktober 2012

Joan Georg Dröghoorn -- 17 oktober 1791

oct. 17. Maandag ..... de rector Do L. Campstede word heden morgen plegtig verluijd. Mijn vrouw is nevens andere heden avond op 't rouw beklag van wijlen Do Campstede.
oct. 18. Dinsdag men zegt dat de freule van Hersseveld gaat trouwen met haar coetzier.
oct. 20. Donderdag. Heden namiddag word op het kerkhof alhier begraven de Eerw. en Geleerde Heer Lambs Campstede rector van het Gymnasium alhier, een man van grote kunde in de talen en bijzondere talenten. - Zoon Frederik Jan als zijn gewezen discipul volgt het lijk en word benevens de predicanten en magistraat ten sterfhuijze op een glas wijn onthaald.


Joan Georg Dröghoorn (1719-1794) was rentmeester te Ootmarsum. Hij hield vele jaren een dagboek bij, waarvan sommige gedeeltes bewaard zijn gebleven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten