woensdag 29 april 2015

Michiel de Ruyter -- 30 april 1665

Michiel de Ruyter (1607-1676) was een Nederlandse admiraal. Zijn scheepsjournaal dat hij bijhield van de zeereis die hij in 1664-1665 maakte, is gepubliceerd als De reis Van Michiel Adriaanszoon De Ruyter.

op donderdach item [april] den 30 smorgens sons rysynge waren wy dwars van de suytoost hooeck van de barbades wy seylde voort met goede coelte naer de baey daer wy nevens den vysamyrael van meppelen en Cap sweers ten 11 vren by quamen de andere schepen volchde mede ten alftwalven begon het suyder fort seer op ons te schyeten en daer naer al de eyngelsche schepen en het noorder fort soo dat sy ons seer schadeloos maeckten en schooten ons alle onse seylen en en loopent want onstucken [aan stukken] en onse beyde draey reepen [draairepen] soo van de fock en schoverseyl met de focke staech en al onse focke want aen styerboort met 4 schooten onder water en 2 schoten door de groote mast en de besaens mast wel alf af en voort het schyp seer schadeloos en 8 man doodt en 12 gequst [gekwetst] den schout by nacht van nes en den Comd / de wylt en al de rest seylde wel een alf schoodt beneden [een halve schootsafstand in lij van] de schepen dye alsamen seer vyament [vehement, hevig] soo wt de forten als eyngelsche op de onse schooten en de eyngelsen dye lagen soo dycht aen lant onder faveur [bescherming] van de forten soo dat al onse lants schepen sonder eenyge vruycht hebben moeten af wycken want wy met onse schepen soo naer nyet en conde comen in fyn [enfin] soo resolverde wy met den ganschen cryckxraet ons coers naer maertenycko [Martinique] te stellen alsoo wy in de vloodt seer gebreck van water en fycktaly en hadden en boven dyen ongeraden was ander mael te ervaten [de strijd te hervatten] al soo wy naer haer in een bocht mochten laveren en nyet wel boven dyen by haer conde comen door de droocht / soo syn wy ontrent 4 vren onderseyl gegaen hoope op een beter avantage [een gunstiger gelegenheid] en seylde al dyen nacht met trvadych / en buygych weder noort west wel soo noorlyck aen tot den eersten mey

Geen opmerkingen:

Een reactie posten