dinsdag 10 maart 2015

Thomas Mann -- 11 maart 1950

Thomas Mann (1875-1955) was een Duitse schrijver. Hij hield zijn leven lang een dagboek bij. Gedeeltes daaruit zijn in het Nederlands vertaald (door Paul Beers) in Roem en verliefdheid. Dagboeken 1949-1955.

P.P., zaterdag 11 maart 1950
Na het werk bericht dat Heinrich 's morgens bewusteloos, niet te wekken, in coma aangetroffen [is]. Consultering van een oude consiliarius uit Santa Monica door dr Mann. Hersendood, bij nog zwak werkend hart. K. daar. Het overlijden een kwestie van uren. Natuurlijke geschoktheid zonder weerstand tegen dit gebeuren, daar het niet te vroeg komt en de genadigste oplossing is. Hij had de avond onder het luisteren van muziek lang gerekt. - Brieven met de hand, om iets te doen. [...] Moe en bewogen. De nu laatst volhoudende van de vijf. - Nieuws in de bladen.

P.P., zondag 12 maart 1950
's Morgens om 7 bericht dat 's nachts 1/2 12 het hart tot stilstand gekomen [is]. Constatering van de dood en overbrenging. - De genadigste oplossing, 's Morgens met K. erover. Gisteren, bij koude stormwind, kou gevat. - Stelde voor dat [dominee] Fritschman van de Unitarian Church zou spreken.-Blauw, koel weer. -- Aan de voordracht. - K. vertelt van de vondst van een groot aantal obscene tekeningen in het bureau van de gestorvene. De nurse wist ervan dat hij elke dag getekend [heeft], dikke naakte vrouwen. Het seksuele in zijn problematiek bij ons broers en zusters, Lula [=Julia], Carla, Heinrich en ik. Vikko schijnt simpel te zijn geweest, zijn vrouw weliswaar rijkelijk te hebben bedrogen. - Erika haalt de bladen benevens een problem. manuscript over Klaus uit de woning weg. - Gelopen, 's Middags geen rust. [...]

P. P., maandag 13 maart 1950
Artikelen met grove fouten in de bladen. Radio-bericht moet waardig zijn geweest. Contact via Klaus Pr. met [violist] Temianka en zijn kwartet, dat morgen zal spelen .- K. naar het kerkhof in Santa Monica. — Gewerkt aan 'Meine Zeit'. - Gelopen. - Na tafel bezoek van Rev. Fritschman. Met hem het verloop van de dienst morgen besproken. [...] Tijdschriften doorgekeken. - Almaar zeer moe en geschokt. Lange officiële [telegrammen] uit de 'Deutsche Demokratische Republik'; daarnaast vele particuliere.

P. P, dinsdag 14 maart 1950
Vroeg wakker. Blauwe hemel. Zorgvuldig rouwtoilet. Bij het ontbijt verdere telegrammen; dat van Alma Mahler heel belachelijk geformuleerd.-Tot  1/2 11 wat gewerkt. Rit naar het mortuary in S.Monica. Wachten in gereserv. ruimte voor familieleden. De dienst waardig. Orgel-voorspel. Een heel mooi langzaam deel van Debussy, gespeeld door het Temianka-kwartet. Toespraken van Feuchtwanger en Fritschman. De belangstelling niet erg groot. Kransen en bloemen een mooi gezicht. Mijn krans met 'Meinem großen Bruder in Liebe'. Condoleanties. Achter de lijkwagen naar het kerkhof gereden. Volgde de kist over het gras tussen de graven. Korte ceremonie. De kist werd niet neergelaten. - Telegram van de Tsjechische ambassadeur. - Liep na thuiskomst nog wat in de zon. Middageten met Golo. - H. heeft geen enkele 'wil' achtergelaten. Erika's bespreking met de advocaat-tamelijk verbijsterend resultaat. [...]

Geen opmerkingen:

Een reactie posten