zaterdag 7 december 2013

Jaap Burger -- 7 december 1940

Sint-Nicolaas is weer achter de rug. We hebben het gezellig gehad en op de bekende wijze elkander verrassingen gegeven en een genoeglijke avond doorgebracht. Bovendien valt er tegenwoordig altijd wel gezellig te roddelen en zelfs de meest bizarre verhalen schijnen waard verteld te worden. Zo bijvoorbeeld dat iemand als Liebesgabe een kaas naar Duitsland zond, voor de stevigheid geflankeerd door twee turven. Het bedankbriefje vermeldde dat de kaas heerlijk was, maar het brood al even slecht als in Duitsland.
Veertien dagen terug hebben we een storm gehad, de golven in het Hollands Diep rolden zo vervaarlijk dat het afweergeschut in werking kwam, voorgevende een duikboot ontdekt te hebben, hetwelk echter een roller van een golf bleek te zijn. Ja 't zijn wel waterkijkers.
De Joden hebben ontslag gekregen uit openbare functies. Een tragische en schandelijke geschiedenis. Ter gelegenheid van het ontslag van Prof. Meyers te Leiden heeft Prof. Cleveringa te Leiden een rede gehouden, waarvoor hij - naar men zegt - zijn koffertje met spullen voor gevangenschap meteen maar had medegenomen. Hij ontketende - naar men zegt - een enorm enthousiasme, maar werd vervolgens prompt ingerekend. De kranten zwegen in alle talen, de rede circuleert clandestien snel van hand tot hand.
Vannacht hoog water gehad, een twintig centimeter op het trottoir voor de deur, maar we hebben het buiten gehouden. Vervolgens enige bommen in de buurt van de gasfabriek, de gashouder lek en leeg, een dode en enige gewonden. Fantastische verhalen doen de ronde over uitzendingen van Radio Moskou, maar als ik het aanzet is er nooit anders dan wat muziek. Toch is het mensdom gemiddeld vrij optimistisch; men gelooft - waarom is niet erg duidelijk - dat de Duitse zaak er zeer slecht voor staat. Overigens komt de voedselvoorziening aardig in de klem. Hier geen melk, daar geen boter, slagerswinkels gesloten of met een queue ervoor. De boeren zijn obstinaat want zij moeten vijfentwintigduizend afstaan en één op de vijf koeien ter slacht aanbieden. Aldus ontvalt de NSB de bodem, waarop zij althans nog enige succeskans zou kunnen hebben.
Vanmiddag zat ik nog even in Ter Merwe, bordjes van 'verboden voor Joden', 'men gelieve zijn wapenen bij zich te houden' loop je maar voorbij om ergens aan een tafeltje te komen waar naar Duitse manier een willekeurig iemand naast je komt zitten. Met het gezelschap kan er dan wel gefluisterd worden, maar erg heimisch is het al met al voor Nederlanders niet.


Jaap Burger (1904-1986) was een Nederlandse advocaat en politicus. In de oorlogsjaren hield hij een dagboek bij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten