maandag 4 februari 2013

Victor Klemperer -- 5 februari 1937

Dat van de kolonie ie waarschijnlijk mislukt, op de ochtend van 30 januari verscheen er een ontkenning van de 'geruchten', in de grote toespraak was een plechtige verzekering opgenomen dat men alleen de 'geroofde kolonieën' terug wilde hebben. De toespraak was overigens minder vreedzaam dan de eerdere toespraken. Maar wanneer komt de oorlog? Mijn hoop is weer tot onder nul gezakt. Maar op de 30ste was ik heel gelukkig dat althans het grote succes was uitgebleven. Ik vroeg eerst een tramconducteur en daarna de uitleenbibliothecaris naar de inhoud van de toespraak.
De toespraak weer water op mijn Rousseau-molen: 'Het volk is de enige drager van de soevereiniteit.' - Göring ontspoorde weer eens: de Rijksdag vervulde tóch een belangrijke rol. De Rijksdag, die toch zo'n belangrijke rol vervult, gaf Hitler bij stemming volmacht voor nog eens vier jaar.
Gisteren sterfdag van de door een 'laffe jood' doodgeschoten Gustloff. SA-leider Lutze in een herdenkingstoespraak: de peilloos diepe haat van het lage-rassenvolk. - De Rijksdag wordt nog steeds in de Krollopera gespeeld. Slecht geweten over het echte bouwwerk?
Weer volkomen troosteloos geldgebrek en volkomen troosteloze toestand van de auto. De zuigers laten het zo vreselijk afweten dat ik de auto gisteren maar heel moeizaam kon besturen, vandaag moest ik hem laten staan. Michael is me geld schuldig en wil in plaats daarvan de dure (voor mij anders onbetaalbare) reparatie uitvoeren, als hij - in februari - met vakantie van zijn luchmachtkazerne hier is. Februari heeft nog 23 dagen en Michael heeft tegenover mij nog nooit woord gehouden. [...]


Victor Klemperer (1881-1960) was een Duitse taalkundige en schrijver. Zijn dagboeken zijn ook in het Nederlands vertaald

Geen opmerkingen:

Een reactie posten