zaterdag 16 februari 2013

C.J.K. van Aalst -- 17 februari 1915

Woensdag,17 Februari 1915.
's Morgens lees ik in de courant,dat de Batavier Lijn en de "Zeeland" niet meer zullen varen! Dit is een inbreuk door de "Zeeland" op het bij den Minister afgesprokene, dat wij weer bij elkaar zullen komen,zoodra er vergadering zou zijn. Ik telefoneer aan Wiersma Jr. in Rotterdam,die daarvan ook niets begrijpt; alleen zegt hij de Meester aan het station te hebben gesproken, die hem vertelt, dat Kröller, die nota bene een paar dagen geleden zijn schepen geheel oranje had laten schilderen, uit Berlijn was teruggekomen met de mededeeling, dat de Duitsche Regeering bepaald stond op convoyeeren door Marine schepen.
Dit wijst dus op verkeerden invloed!
Ik vestigde nog zijn aandacht en later die van Wilmink op het feit dat daardoor ons besluit om de "Gelria" den 16den te laten varen veel verantwoordelijker voor ons werd.
2.- Zuid-Afrikaansch fonds. Algemeene Vergadering. De Heer Oyens bedankt mij,dat ik ondanks mijne drukke bezigheden toch nog ben Komen presideeren.
3.- Vergadering der Bankiers met 4 afgevaardigden van een 30-tal Commissionnairs-Geldgevers. Daar werd besproken de kwestie van aansprakelijkheid der Commisionnairs tegenover primaire geldgevers. (Zie notulen)


C.J.K. van Aalst (1866-1939) was bankier en president-directeur van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Zijn dagboek is te lezen bij Hitorici.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten