zondag 18 november 2012

John Christiaan Dicke -- 19 november 1943

19 november 1943
Kamp 55 (Birma)] Er zijn nieuwe orders (mededelingen) van overste Nagatomo afgekomen. Van het totaal van 50.000 krijgsgevangenen in Birma en Thailand, zullen van elke branche 3000 man (vijf branches dus [in totaal] 15.000 man) aan spoorlijn, wegen enz. blijven werken. Van elke branche zullen circa 1000 man (tot 5000 man) naar een hospitaal bij Bangkok gaan en tot 't einde van de oorlog blijven. De resterende 30.000 man zullen op boerderijen en groentekwekerijen in de buurt van Bônbaw tewerk worden gesteld (indien mogelijk), nadat zij eerst drie maanden in een rustkamp zijn geweest. De voordien genoemde 15.000 man zullen omstreeks maart 1944 (indien mogelijk) naar Japan verscheept worden, eventueel aangevuld met mannen der resterende 30.000 man om aldaar tewerk te worden gesteld.


John Christiaan Dicke (1902-1988) was in WO II geïnterneerd in Birma. Hij hield daar een dagboek bij, waaruit fragmenten zijn overgenomen in De Japanse bezetting in dagboeken. De Birma-Siam spoorlijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten