woensdag 24 oktober 2012

Barend Rijdes -- 25 oktober 1971

25 october 1971
Mulisch viel mij (ons) in zijn gesprek met zijn jongere lezers (op de tv) erg mee! Er was wat van de dwaze kak afgegaan, ik kan mij voorstellen dat er mensen, als zij hem zó meemaken, invliegen. Want ik kan geen ogenblik de gedachte kwijtraken dat hij ook in deze sympathieke rol de boel belazert. Lubberhuizen was er ook, zijn uitgever, en ook deze man (die op mijn broer lijkt, en mijn broer werd onlangs gekenschetst als berekenend) ligt mij niet. Geen allure en geen eigen persoonlijkheid; wat nog sterker geldt voor de langharige, zeer onguur uitziende jongeman die als Bert Bakker zijn oom is opgevolgd bij Daamen (gezien in de uitzending met Bert Schierbeek?). Leider van deze soort gesprekken, die na de uitzending in een litterair café worden voortgezet, is Rudolf Geel - een wat stereotype figuur, aan de rand van dé letterkunde dunkt me, die met zijn onbeduidendheid niet helemaal goed raad weet en voor critiek, houding kiezen tegenover hem, niet in aanmerking komt.


Barend Rijdes (1910-1975) was een Nederlandse schrijver. Na zijn dood zijn zijn Literaire dagboeken in drie deeltjes gepubliceerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten