zaterdag 24 maart 2012

Egbert Alting -- 25 maart 1570

Saterdach 25 Martii Paeschavent 1570.
Hef ft der syndicus Westendorp sijn rapport den erb. Raed inbracht, als
dat noch geen geldt voerhandts, dan dat em grote vertroestinge mundtlick gescheen, te sullen binnenkorts komen, off dat de weeckleninge up andere oert
ende plaets verordnet solde worden; hef ft oeck een besloten brief f an den heer
lieutenant vertoent, als wesende enige commissie der renten ende schulden belangende up der geproscribeerden goederen etc.
B. ende R. laten weten ende verbieden, dat gheen harbergeers noch ander borger offt ingesetenen sullen enige soldaten setten, binnen hueses tho drincken, dan sullen hoer aliene bij tapmaten ende haelekannen de bieren voertan moegen verkopen ende affhaelen laten, telcker reysen bij 5 marcken tho broecke.


Egbert Alting (1533-1594) was eerste secretaris van de stad Groningen in de tweede helft van de 16e eeuw. Zijn dagboek is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Groningen, omdat het laat zien hoe de politieke verhoudingen binnen het stadsbestuur lagen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten